foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


0 2945 3588
astechnology.co.th

SERVICE

250223
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
85
204
570
249097
2411
3404
250223

Your IP: 35.175.191.36
Server Time: 2021-07-30 21:15:29

COMPANY PROFILE :

บริษัท เอ.เอส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ก่อตั้งเมื่อ                        11 กุมภาพันธ์ 2538
ทุนจดทะเบียน                3,000,000 บาท
ที่ตั้งบริษัท                      139/17 หมู่ 5 ซอยสยามธรณี ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
                                     กรุงเทพมหานคร 10220
จำนวนพนักงาน             50 คน
ธุรกิจหลัก                      จำหน่ายและให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ต่างๆ 
                                     จำหน่ายและให้บริการ ระบบเครือข่าย (LAN)  ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
                                     ให้บริการการบำรุงรักษา (Maintenance Contract) 
                                     ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายต่างๆ

     กลุ่มบริษัท เอ.เอส. เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ได้เริ่มดำเนินการก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2538 
โดยผู้บริหารคนไทยมีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดำเนินธุรกิจในการประกอบและจัดจำหน่าย
เครื่องคอมพิวเตอร์ ดำเนินธุรกิจด้านการติดตั้ง ให้คำปรึกษา และออกแบบระบบ  Network, Communication,
Wireless, Lan และระบบรักษาความปลอดภัย  CCTV

     บริษัท เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด มีความมุ่งมั่นในการบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของธุรกิจในประเทศไทย ที่มีอัตราการเติบโตมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เรามุ่งมั่น การบริหารและการจัดการ อย่างเป็นระบบ
เพื่อลดและควบคุมต้นทุน   ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
อย่างแท้จริง